רפורמה בתכנון ובניה - 101
 
נהלים
 
הודעה לצבור על בקשות פטורות מהיתר
עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
דיווח על עבודה פטורה מהיתר