ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית כפר סבא
ברוכים הבאים לאתר אגף הנדסה עיריית כפר סבא האתר בהרצה. ****** בתאריך 20/4/17 יום ה' - שמאית הוועדה טל שר תקבל קהל בין השעות 14:30 - 12:00 *****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או העירייה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.
מידע תכנוני מחייב הינו מידע החתום ע"י מהנדס העירייה ו/או כל מי שמורשה לכך.


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ההנדסי של עיריית כפר סבא
אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי .
אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית כפר סבא וחברת קומפלוט.