פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2018003427/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018034124/02/2019נוסח פרסום הקלה
2018068223/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018073522/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018085603/04/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2018094219/02/2019נוסח פרסום הקלה
2018122528/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018129129/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018129104/02/2019נוסח פרסום הקלה
2018133027/02/2019נוסח פרסום הקלה
2018143427/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018148628/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018162114/04/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2018165918/03/2019נוסח פרסום הקלה
2018166527/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018166531/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018172729/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018174504/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019005103/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019011219/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019011219/02/2019מכתב אי התאמה
2019011318/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019013029/01/2019נוסח פרסום הקלה
2019014019/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019015928/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019016705/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019016912/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019017120/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019017904/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019018005/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019019006/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019019807/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019021011/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019021114/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019021310/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019022114/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019022921/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019024619/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019025306/03/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019025306/03/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019025518/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019025917/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019027831/03/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019030203/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019031201/04/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019034824/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019035408/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019038617/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019039413/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019039525/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019042827/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019042801/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019043425/03/2019נוסח פרסום הקלה
2019044511/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019049807/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019051210/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019051810/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019052104/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019052915/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019053011/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019053204/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019053504/04/2019נוסח פרסום הקלה
2019053711/04/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019057514/04/2019נוסח פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך