פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2018003427/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018048410/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018048410/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018053414/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018053603/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018068223/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018069527/11/2018נוסח פרסום הקלה
2018072506/01/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2018073522/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018087107/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018094219/02/2019נוסח פרסום הקלה
2018096802/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018100802/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018100820/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018122215/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018122528/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018129129/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018129104/02/2019נוסח פרסום הקלה
2018131116/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018133915/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018136106/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018137331/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018141217/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018143427/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018145331/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018145911/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018146828/11/2018נוסח פרסום הקלה
2018148628/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018151305/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018151403/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018153027/11/2018נוסח פרסום הקלה
2018154103/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018156127/11/2018מכתב אי התאמה
2018157227/11/2018מכתב אי התאמה
2018157327/11/2018מכתב אי התאמה
2018157928/11/2018מכתב אי התאמה
2018157920/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018157909/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018166527/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018166531/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018167319/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018168019/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018168019/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018168520/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018169714/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018169808/01/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2018170423/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018172327/12/2018נוסח פרסום הקלה
2018172407/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018172729/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018173908/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018174003/01/2019נוסח פרסום הקלה
2018174517/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019002110/01/2019נוסח פרסום הקלה
2019011219/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019011219/02/2019מכתב אי התאמה
2019013029/01/2019נוסח פרסום הקלה
2019014019/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019016705/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019016912/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019017120/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019017904/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019018005/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019019006/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019019807/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019021011/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019021114/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019021310/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019022114/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019024619/02/2019נוסח פרסום הקלה
2019025917/02/2019נוסח פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך