פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2013081214/08/2019נוסח פרסום הקלה
2018043517/07/2019נוסח פרסום הקלה
2018096509/09/2019נוסח פרסום הקלה
2018153122/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019004322/09/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019004518/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019026118/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019033319/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019057124/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019057124/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019060824/07/2019מכתב אי התאמה
2019070807/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019070908/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019074309/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019089405/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019090317/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019091118/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019095517/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019098731/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019100130/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019102204/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019104814/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019105013/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019105613/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019105707/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019106101/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019106522/07/2019מכתב אי התאמה
2019106508/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019106817/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019107022/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019107601/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019107710/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019108604/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019108710/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019109222/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019109804/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019110425/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019110429/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019111425/07/2019מכתב אי התאמה
2019111806/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019111910/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019112029/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019112026/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019112026/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019114308/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019114631/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019115504/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019115701/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019116707/10/2019נוסח פרסום הקלה
2019117402/09/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019117905/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019117906/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019117908/09/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019117908/09/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019123812/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019124018/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019126318/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019126622/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019127118/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019130719/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019134812/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019135008/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019135008/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019135616/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019135705/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019135708/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019135926/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019136009/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019137825/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019138223/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019139206/10/2019נוסח פרסום הקלה
2019142726/09/2019נוסח פרסום הקלה
2019143326/09/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019149006/10/2019נוסח פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
603-053017024/07/2019נוסח פרסום
603-053017024/07/2019הפקדה - הוראות
603-051792015/08/2019פרסום מתחם שפירא חתום
603-051792019/08/2019הוראות התכנית - אישור
603-039269603/09/2019חוות דעת מהנדס-סדר יום
603-066916804/08/2019חוות דעת לעניין סמכות התכנית
603-036949608/09/2019מאושר
603-036949608/09/2019הוראות
603-036949608/09/2019נספח עצים בוגרים
603-036949608/09/2019נספח תנועה וחניה
603-070098903/09/2019חווד דעת לעניין סמכות תכנית
603-070098915/08/2019פרסום אחלמה חתום
603-070098919/08/2019הוראות אחלמה להפקדה
603-070098919/08/2019בינוי אחלמה
603-070098919/08/2019מאושר אחלמה
603-070098919/08/2019מוצע אחלמה
603-070098903/09/2019חוות דעת סמכות
603-056010224/07/2019הוראות חתום לאישור
603-056010224/07/2019בינוי חתום לאישור
603-056010224/07/2019מוצע חתום לאישור
603-021590504/08/2019חוות דעת לעניין סמכות התכנית
603-037665713/08/2019נוסח הפקדה חתום
603-037665703/09/2019מצב מוצע מופקד
603-037665714/08/2019מאושר מופקד
603-037665714/08/2019בינוי מופקד
603-037665714/08/2019הוראות מופקד
603-057536513/08/2019נוסח פרסום חתום
603-057536514/08/2019בינוי
603-057536514/08/2019הוראות התכנית
603-057536514/08/2019מאושר
603-057536514/08/2019מוצע