פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2019021115/01/2020נסח פירסום 20190211 -עדכון 1.07
2019024128/11/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019025804/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019035412/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019042822/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019061724/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019076322/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019077614/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019077613/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019080605/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019086105/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019090017/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019091601/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019097613/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019103413/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019126829/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019130727/11/2019נוסח פרסום הקלה
2019131229/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019131411/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019134627/11/2019נוסח פרסום הקלה
2019138631/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019139029/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019139003/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019139902/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019142918/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019145415/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019147724/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019154010/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019161029/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019162305/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019164922/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019165408/01/2020נוסח פרסום שימוש חורג
2019165408/01/2020נוסח פרסום שימוש חורג
2019165408/01/2020נוסח פרסום שימוש חורג
2019165506/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019168531/12/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019170705/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019171828/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019172619/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019174504/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019175203/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019175722/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019178629/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019178723/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019180011/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019180202/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019180509/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019181731/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019183529/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019183622/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019184230/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019184818/02/2020נוסח פרסום הקלה
2019184905/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019185224/12/2019נוסח פרסום הקלה
2019188416/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019189813/01/2020נוסח פרסום הקלה
2019190431/12/2019נוסח פרסום הקלה
2020000623/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020001209/01/2020נוסח פרסום שימוש חורג
2020001426/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020002316/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020002318/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020002415/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020002415/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020003514/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020003911/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020004319/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020007026/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020007128/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020009011/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020009128/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020011029/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020011517/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020012529/01/2020נוסח פרסום הקלה
2020015319/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020015319/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020016116/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020019717/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020019924/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020020418/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020021523/02/2020נוסח פרסום הקלה
2020022919/02/2020נוסח פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
603-053017017/02/2020הוראות חתום לאישור 0170
603-053017017/02/2020שיפוי חתום לאישור
603-053017017/02/2020מוצע חתום
603-053017017/02/2020בינוי חתום
603-053017017/02/2020מאושר חתום
603-043734321/01/2020תקנון מופקדת
603-043734321/01/2020תשריט מופקדת
603-043734321/01/2020נספח בינוי וחניה מופקדת
603-043734321/01/2020נספח מצב מאושר מופקדת
603-047702611/02/2020נוסח פרסום אישור תכנית
603-042210521/01/2020הוראות התכנית המאושרת
603-042210521/01/2020נספח בינוי חתום
603-042210521/01/2020נספח מצב מאושר
603-083035620/02/2020כתב התחייבות ושיפוי
603-037665713/02/2020תקנון חתום לאישור
603-037665713/02/2020מצב מאושר חתום לאישור
603-037665713/02/2020מוצע חתום לאישור
603-037665713/02/2020בינוי חתום לאישור
603-037665713/02/2020פרסום חתום 6657
603-070426228/01/2020בינוי - מופקד
603-070426228/01/2020הוראות - מופקד
603-070426228/01/2020מוצע - מופקד
603-070426228/01/2020מצב מאושר - מופקד
603-070426228/01/2020נוסח פרסום חתום
603-056713125/12/2019נוסח פרסום חתום
603-064029229/12/2019פרסום להפקדה חתום 0292
603-064029229/12/2019מאושר להפקדה 0292
603-064029229/12/2019בינוי להפקדה 0292
603-064029229/12/2019הוראות להפקדה 0292
603-064029229/12/2019מצב מוצע להפקדה 0292