פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2013081214/08/2019נוסח פרסום הקלה
2018043517/07/2019נוסח פרסום הקלה
2018083105/07/2019נוסח פרסום הקלה
2018087102/07/2019נוסח פרסום הקלה
2018096606/06/2019נוסח פרסום הקלה
2018153122/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019016823/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019019923/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019019926/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019019901/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019021101/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019027824/06/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019031213/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019033319/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019043404/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019053005/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019056906/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019059313/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019060824/07/2019מכתב אי התאמה
2019061816/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019070807/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019070926/05/2019נוסח פרסום הקלה
2019070908/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019075714/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019075928/05/2019נוסח פרסום הקלה
2019077504/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019080630/05/2019נוסח פרסום הקלה
2019080703/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019086405/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019086626/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019086702/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019087412/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019089405/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019089727/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019089915/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019090008/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019090317/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019090412/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019091118/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019091830/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019093119/06/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019094609/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019094708/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019095202/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019095517/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019097725/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019097926/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019098731/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019098826/06/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019098826/06/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019099030/06/2019נוסח פרסום הקלה
2019100101/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019100130/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019102204/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019103214/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019103410/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019104814/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019105013/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019105613/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019105707/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019106101/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019106522/07/2019מכתב אי התאמה
2019106508/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019106817/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019107022/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019107601/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019108604/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019109222/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019110425/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019110429/07/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019111425/07/2019מכתב אי התאמה
2019111806/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019112029/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019114631/07/2019נוסח פרסום הקלה
2019115504/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019115701/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019117905/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019117906/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
2019123812/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019124018/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019126318/08/2019נוסח פרסום הקלה
2019127118/08/2019נוסח פרסום שימוש חורג
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
603-053017024/07/2019נוסח פרסום
603-053017024/07/2019הפקדה - הוראות
603-066828529/05/2019חוות דעת לעניין סמכות התכנית
603-051792015/08/2019פרסום מתחם שפירא חתום
603-051792019/08/2019הוראות התכנית - אישור
603-047702604/06/2019נוסח פרסום חתום
603-047702605/06/2019בינוי - מופקד
603-047702616/07/2019הוראות- מופקד
603-047702616/07/2019חניה- מופקד
603-047702616/07/2019מאושר- מופקד
603-047702616/07/2019מוצע- מופקד
603-066916804/08/2019חוות דעת לעניין סמכות התכנית
603-052594929/05/2019חוות דעת סמכות תכנית
603-070098915/08/2019פרסום אחלמה חתום
603-070098919/08/2019הוראות אחלמה להפקדה
603-070098919/08/2019בינוי אחלמה
603-070098919/08/2019מאושר אחלמה
603-070098919/08/2019מוצע אחלמה
603-061065916/07/2019הוראות - מאושר
603-056010224/07/2019הוראות חתום לאישור
603-056010224/07/2019בינוי חתום לאישור
603-056010224/07/2019מוצע חתום לאישור
603-021590504/08/2019חוות דעת לעניין סמכות התכנית
603-037665713/08/2019נוסח הפקדה חתום
603-037665714/08/2019מאושר מופקד
603-037665714/08/2019בינוי מופקד
603-037665714/08/2019הוראות מופקד
603-057536513/08/2019נוסח פרסום חתום
603-057536514/08/2019בינוי
603-057536514/08/2019הוראות התכנית
603-057536514/08/2019מאושר
603-057536514/08/2019מוצע
3/מק/224116/07/2019תקנון מופקד חתום
3/מק/224116/07/2019תשריט מופקד חתום
3/מק/224116/07/2019נספח בינוי מופקד חתום