פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2016000101/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017024827/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2017024827/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2017024813/06/2018קובץ נסרק אגרת תימן 7 רמת השרון
2017049524/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2017049526/06/2018פרסום סעיף 149
2017059916/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2017059907/06/2018פרסום סעיף 149
2017063512/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017063712/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017063712/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017066922/05/2018פרסום סעיף 149
2018002424/05/2018פרסום סעיף 149
2018002523/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018011727/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018016617/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018016612/06/2018פרסום סעיף 149
2018018426/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018018417/07/2018[פרסום סעיף 149 קובץ נסרק] האצל 5 א, רמת השרון
2018020724/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018021907/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018022316/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018022317/06/2018פרסום 149
2018029417/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018029412/06/2018[קובץ נסרק] FW תיק פרסום - החרש 8 - ריחות וטעמים
2018029604/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018029624/07/2018פרסום 149
2018029728/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018029718/06/2018פרסום סעיף 149
2018031325/06/2018פרסום סעיף 149
2018031428/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018031425/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018031425/06/2018פרסום סעיף 149
2018033512/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018033819/07/2018פרסום סעיף 149
2018034303/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018034320/06/2018פרסום סעיף 149
2018035805/07/2018[קובץ נסרק] דבורה הנביאה 6, רמת השרון
2018037125/06/2018פרסום סעיף 149
2018037325/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018037324/07/2018[קובץ נסרק] תיק פרסום-13970
2018037412/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018037403/07/2018פרסום סעיף 149
2018040715/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018040824/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018040824/07/2018פרסום סעיף 149
2018041427/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018041424/07/2018פרסום סעיף 149
2018043027/06/2018הודעה על פרסום הקלה
2018043024/07/2018פרסום סעיף 149
2018044008/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018045408/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018045426/07/2018פרסום סעיף 149
2018045615/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018045615/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018046209/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018046608/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018046626/07/2018פרסום סעיף 149
2018047109/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018047105/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018047209/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018047202/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018049116/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018051523/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018051523/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018054205/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018054630/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018055305/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018057513/08/2018הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך