פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2017063420/12/2018הודעה על פרסום הקלה
2018007712/12/2018פרסום סעיף 149
2018027709/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2018027731/01/2019[קובץ נסרק] בראשית, רמת השרון
2018045327/11/2018פרסום סעיף 149
2018045812/12/2018[פרסום לפי תקנה 36 ב
2018046012/12/2018[קובץ נסרק] סמ הגינה 10, רמת השרון
2018046120/12/2018הודעה על פרסום הקלה
2018046110/01/2019פרסום סעיף 149
2018058623/12/2018פרסום סעיף 149
2018058619/02/2019הודעה על פרסום הקלה
2018072105/12/2018פרסום תקנה 36 ב
2018072117/12/2018הודעה על פרסום הקלה
2018072128/01/2019פרסום סעיף 149
2018074321/01/2019פרסום סעיף 149
2019000527/01/2019פרסום סעיף 149
2019000807/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019000810/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019000815/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019000824/01/2019פרסום סעיף 149
2019000811/02/2019פרסום סעיף 149
2019001109/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019001128/01/2019פרסום סעיף 149
2019001215/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019001212/02/2019פרסום סעיף 149
2019002428/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019003015/01/2019הודעה על פרסום הקלה
2019003011/02/2019פרסום סעיף 149
2019008605/02/2019הודעה על פרסום הקלה
2019009511/02/2019הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך