פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2016057028/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2016059430/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2016061904/12/2017פרסום סעיף 149 תיק פרסום 2
2016072510/12/2017דו"ח ביקור במקום
2016080425/09/2017הודעה על פרסום הקלה
2016080425/09/2017הודעה על פרסום הקלה
2016080405/12/2017הודעה על פרסום סעיף 149
2017022927/09/2017פרסום סעיף 149
2017023325/10/2017[פרסום סעיף 149 שד ביאליק 49
2017035725/10/2017[קובץ נסרק] נורדאו 1 רמת השרון
2017044428/09/2017הודעה על פרסום הקלה
2017044425/10/2017פרסום סעיף 149
2017046912/09/2017פרסום סעיף 149
2017048812/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017048816/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017048816/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017049519/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017049519/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017050902/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017050907/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017055303/10/2017הודעה על פרסום הקלה
2017055415/10/2017הודעה על פרסום הקלה
2017055431/10/2017פרסום סעיף 149
2017059606/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059706/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059806/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059901/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059926/11/2017פרסום סעיף 149
2017063802/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2017064903/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017069803/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017069903/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017071810/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017071910/12/2017הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך