פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2015033623/02/2017פרסום 149 המלאכה 6-4
2015051502/03/2017דו"ח ביקור במקום
2016035602/03/2017סעיף 149 אבו חצירה 8
2016054108/03/2017פרסום 149 - הגבעה 4
2016056329/03/2017דו"ח ביקור במקום
2016057019/03/2017סעיף 149 שד ויצמן 23
2016069511/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2016071319/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2016077519/03/2017סעיף 149 - שבטי ישראל 26
2016083009/03/2017סעיף 149 אלי כהן 8
2016085205/03/2017סעיף 149 - ירדן 47
2016086209/03/2017פרסום סעיף 149 היסעור 7
2016086928/02/2017סעיף 149 עזרא 39
2017001009/03/2017פרסום סעיף 149 - ששת הימים 51
2017002123/02/2017פרסום 149 - ז בחשוון 5
2017002309/03/2017פרסום סעיף 149 - רשבם 3
2017002526/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002514/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002511/05/2017סעיף 149 עצמון 20
2017002923/02/2017פרסום 149 - טרומפלדור 21
2017004108/03/2017סעיף 149-שד ביאליק 20
2017005723/04/2017פרסום 149 - עצמון 20
2017006226/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006222/03/2017סעיף 149 - ששת הימים 26
2017006823/04/2017פרסום 149 - החרש 8
2017006923/04/2017פרסום 149 - כצנלסון 3
2017007302/03/2017סעיף 149 סמטת אסף 4
2017008118/05/2017דו"ח ביקור במקום
2017008420/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017008414/05/2017סעיף 149 - תחכמוני 2
2017009719/03/2017סעיף 149 - החייל 16
2017011322/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017011323/04/2017פרסום 149 - ויצמן 4
2017011723/02/2017פרסום 149 גליל ים
2017012301/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017012304/04/2017פרסום 149 יוני נתניהו 9
2017013909/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017014723/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017014723/04/2017פרסום 149 - התומר 21
2017015409/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017015409/05/2017סעיף 149 - עצמון 29
2017015915/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016004/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016004/05/2017פרסום 149 - עצמון 17
2017016303/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016323/04/2017פרסום 149 - ויתקין 15
2017016729/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016709/05/2017סעיף 149 במעלה 6
2017016902/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016921/05/2017סעיף 149 לול - גליל ים
2017017302/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017017314/05/2017סעיף 149 - המלאכה 8
2017018602/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017018611/05/2017סעיף 149 - אוסישקין 92
2017019017/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017019904/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017019909/05/2017סעיף 149 - למרחב 39
2017020426/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017020518/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017021114/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017021227/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017022011/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023310/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023907/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017024209/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017024718/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017024722/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017025010/05/2017הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך