פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2015033630/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2015033623/02/2017פרסום 149 המלאכה 6-4
2015051502/03/2017דו"ח ביקור במקום
2015063805/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016029609/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016029631/01/2017פרסום 149 - שחל 7
2016035624/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016035602/03/2017סעיף 149 אבו חצירה 8
2016041112/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016041112/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016048318/01/2017דו"ח ביקור במקום
2016054108/03/2017פרסום 149 - הגבעה 4
2016057012/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057013/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057013/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057019/03/2017סעיף 149 שד ויצמן 23
2016059401/02/2017פרסום 149 גולומב 8
2016065712/02/2017פרסום בעיתונים סעיף 149
2016067804/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016067824/01/2017פרסום 149 הגליל 2
2016068229/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016068213/02/2017פרסום 149 הכרמל 4
2016070628/12/2016הודעה על פרסום הקלה
2016070624/01/2017פרסום 149 ששת הימים 43
2016072401/01/2017פרסום סעיף 149
2016077521/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016077519/03/2017סעיף 149 - שבטי ישראל 26
2016081227/12/2016פרסום 149 - נווה רעים
2016081626/12/2016פרסום 149 שבטי ישראל 14
2016081712/01/2017סעיף 149 ששת הימים 59
2016082229/12/2016פרסום 149 הנשר 7
2016082305/01/2017פרסום 149 התומר 35
2016082526/12/2016הודעה על פרסום הקלה
2016082512/01/2017סעיף 149 אלי כהן 10-12
2016082912/01/2017סעיף 149 בית גוברין 42
2016083005/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016083012/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016083009/03/2017סעיף 149 אלי כהן 8
2016085231/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016085205/03/2017סעיף 149 - ירדן 47
2016085826/12/2016הודעה על פרסום הקלה
2016085812/02/2017פרסום סעיף 149 - לוחמי הגיטאות
2016086207/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086214/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086209/03/2017פרסום סעיף 149 היסעור 7
2016086406/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086902/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086906/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086928/02/2017סעיף 149 עזרא 39
2016087503/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016087503/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016087510/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016087530/01/2017פרסום 149 סמטת איריס 2
2017001012/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017001009/03/2017פרסום סעיף 149 - ששת הימים 51
2017002012/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002124/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002123/02/2017פרסום 149 - ז בחשוון 5
2017002320/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002320/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002309/03/2017פרסום סעיף 149 - רשבם 3
2017002526/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002514/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002916/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002923/02/2017פרסום 149 - טרומפלדור 21
2017004130/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017004108/03/2017סעיף 149-שד ביאליק 20
2017004524/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017004513/02/2017פרסום 149 - ז בחשוון 19
2017005229/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017005216/02/2017סעיף 149- למרחב 6
2017006226/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006222/03/2017סעיף 149 - ששת הימים 26
2017006805/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006906/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006906/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017007309/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017007302/03/2017סעיף 149 סמטת אסף 4
2017009721/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017009719/03/2017סעיף 149 - החייל 16
2017011322/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017011723/02/2017פרסום 149 גליל ים
2017012301/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017014723/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017015915/03/2017הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך