פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2016057028/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057002/01/2018תיק לקוח סרוק
2016059430/11/2017הודעה על פרסום הקלה
2016059427/12/2017פרסום סעיף 149
2016061904/12/2017פרסום סעיף 149 תיק פרסום 2
2016072510/12/2017דו"ח ביקור במקום
2016080405/12/2017הודעה על פרסום סעיף 149
2017048812/12/2017פרסום סעיף 149
2017049512/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017050902/01/2018פרסום סעיף 149
2017055312/12/2017פרסום סעיף 149
2017055622/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2017058312/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017058307/01/2018פרסום סעיף 149
2017058505/02/2018הודעה על פרסום הקלה
2017059318/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2017059308/02/2018פרסום סעיף 149
2017059606/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059706/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059702/01/2018פרסום סעיף 149
2017059806/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017059802/01/2018פרסום סעיף 149
2017059926/11/2017פרסום סעיף 149
2017061628/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2017063824/12/2017פרסום סעיף 149
2017064903/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017066811/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017066814/01/2018פרסום סעיף 149
2017066919/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017069803/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017069824/12/2017פרסום סעיף 149
2017069903/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017069907/01/2018פרסום סעיף 149
2017070021/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017070001/02/2018פרסום סעיף 149
2017071810/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017071807/01/2018פרסום סעיף 149
2017071910/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017071931/01/2018פרסום סעיף 149
2017076027/12/2017הודעה על פרסום הקלה
2017076001/02/2018פרסום סעיף 149
2017077401/02/2018הודעה על פרסום הקלה
2017078118/02/2018הודעה על פרסום הקלה
2017078218/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2017078208/02/2018פרסום סעיף 149
2018001208/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018001208/02/2018פרסום סעיף 149
2018003724/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018003724/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018004325/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018005724/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018006024/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018006014/02/2018סעיף 149 הגיא 2
2018006124/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018006124/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018007228/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018007228/01/2018הודעה על פרסום הקלה
2018007214/02/2018פרסום סעיף 149 ששת הימים 24
2018007215/02/2018סעיף 149 - פרסום
2018009321/02/2018הודעה על פרסום הקלה
2018011219/02/2018הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
553-045180710/12/2017פרסום סעיף 89
553-045752310/12/2017הפקדת תכנית - סעיף 89 רותי
553-045752310/12/2017פרסום סעיף 117
553-033196711/01/2018פירסום לאישור סעיף 117
553-033196716/01/2018פרסום סעיף 117
553-043416704/12/2017נוסח פרסום להפקדה
553-024842710/12/2017תיק פרסום סעיף 117
553-051440630/11/2017[קובץ נסרק] תיק פרסום הפקדה + עיתונים
553-011633519/02/2018פרסום 117 בעיתונים
553-046650810/12/2017פרסום סעיף 117 אישור תוכנית
553-046650810/12/2017פרסום סעיף 117
553-016589406/12/2017[קובץ נסרק] FW תבע 553-0165894 רמת השרון, מתחם הצעירים, העתק תיק סרוק
553-016589406/12/2017פרסום בעלים שלא אותרו להפקדת תכנית - סעיף 89 רותי
553-016589406/12/2017פרסום סעיף 89
553-016589410/12/2017פרסום 89 בעלים שלא אותרו תבע 553-0165894
553-016589410/12/2017פרסום 89 בעלים שלא אותרו
553-035853116/01/2018העתק פרסום תבע רמהש
553-035853129/01/2018פירסום לאישור סעיף 117
553-035853101/02/2018פרסום 117 חוזר חתום לתוכנית
553-035853108/02/2018אישור תוכנית סעיף 117
553-035853120/02/2018פרסום חוזר עם תוספת מהועדה המחוזית סעיף 117
553-034839120/02/2018פרסום בעיתונים סעיף 89
553-046097210/12/2017פרסום סעיף 117
553-018349103/01/2018תקנון סרוק
553-019807710/12/2017פרסום 117 בעיתונים מ- 27/10/17