פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2015033630/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2015033623/02/2017פרסום 149 המלאכה 6-4
2015051502/03/2017דו"ח ביקור במקום
2015063805/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016029631/01/2017פרסום 149 - שחל 7
2016035624/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016035602/03/2017סעיף 149 אבו חצירה 8
2016041112/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016041112/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016054108/03/2017פרסום 149 - הגבעה 4
2016056329/03/2017דו"ח ביקור במקום
2016057012/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057013/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057013/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016057019/03/2017סעיף 149 שד ויצמן 23
2016059401/02/2017פרסום 149 גולומב 8
2016065712/02/2017פרסום בעיתונים סעיף 149
2016067824/01/2017פרסום 149 הגליל 2
2016068229/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016068213/02/2017פרסום 149 הכרמל 4
2016070624/01/2017פרסום 149 ששת הימים 43
2016071319/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2016077521/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016077519/03/2017סעיף 149 - שבטי ישראל 26
2016083005/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016083012/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016083009/03/2017סעיף 149 אלי כהן 8
2016085231/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2016085205/03/2017סעיף 149 - ירדן 47
2016085812/02/2017פרסום סעיף 149 - לוחמי הגיטאות
2016086207/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086214/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086209/03/2017פרסום סעיף 149 היסעור 7
2016086406/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086906/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2016086928/02/2017סעיף 149 עזרא 39
2016087530/01/2017פרסום 149 סמטת איריס 2
2017001009/03/2017פרסום סעיף 149 - ששת הימים 51
2017002124/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002123/02/2017פרסום 149 - ז בחשוון 5
2017002320/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002320/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002309/03/2017פרסום סעיף 149 - רשבם 3
2017002526/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002514/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002923/02/2017פרסום 149 - טרומפלדור 21
2017004130/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017004108/03/2017סעיף 149-שד ביאליק 20
2017004524/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017004513/02/2017פרסום 149 - ז בחשוון 19
2017005229/01/2017הודעה על פרסום הקלה
2017005216/02/2017סעיף 149- למרחב 6
2017005723/04/2017פרסום 149 - עצמון 20
2017006226/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006222/03/2017סעיף 149 - ששת הימים 26
2017006805/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006823/04/2017פרסום 149 - החרש 8
2017006906/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006906/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017006923/04/2017פרסום 149 - כצנלסון 3
2017007309/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017007302/03/2017סעיף 149 סמטת אסף 4
2017008420/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017009721/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017009719/03/2017סעיף 149 - החייל 16
2017011322/02/2017הודעה על פרסום הקלה
2017011323/04/2017פרסום 149 - ויצמן 4
2017011723/02/2017פרסום 149 גליל ים
2017012301/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017012304/04/2017פרסום 149 יוני נתניהו 9
2017014723/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017014723/04/2017פרסום 149 - התומר 21
2017015409/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017015915/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016004/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016303/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016323/04/2017פרסום 149 - ויתקין 15
2017016729/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016902/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017017302/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017018602/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017019904/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017020518/04/2017הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך