פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2017011329/03/2018פרסום סעיף 149
2017028829/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2017028826/04/2018פרסום סעיף 149 הגנים 4, רמת השרון
2017031622/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2017049524/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2017058521/03/2018פרסום לפי סעיף 149
2017058520/03/2018פרסום סעיף 149
2017059916/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2017061604/03/2018פרסום סעיף 149
2017061604/03/2018תיק לקוח סרוק
2017066922/05/2018פרסום סעיף 149
2017075905/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2017075927/03/2018פרסום סעיף 149
2017077404/03/2018פרסום סעיף 149
2017078120/03/2018פרסום סעיף 149
2018001114/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018001112/04/2018פרסום סעיף 149
2018001607/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018001612/04/2018פרסום סעיף 149
2018002415/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018002424/05/2018פרסום סעיף 149
2018002523/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018004327/03/2018פרסום סעיף 149
2018006126/02/2018פרסום סעיף 149
2018006506/03/2018[סעיף 149 קובץ נסרק] בית הלל 11
2018010928/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018011212/03/2018[פרסום סעיף 149 כצנלסון 10
2018014314/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018014314/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018014414/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018014514/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018016621/03/2018פרסום סעיף 149
2018016626/04/2018פרסום סעיף 149
2018016617/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018017115/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018017112/04/2018פרסום סעיף 149
2018017216/04/2018הודעה על פרסום הקלה
2018017214/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018018321/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018018310/05/2018[פרסום סעיף 149 קובץ נסרק] גורדון 30, רמת השרון
2018018418/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018018406/05/2018[קובץ נסרק] האצל 5, רמת השרון
2018019118/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018019126/04/2018פרסום סעיף 149
2018020225/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018021929/03/2018הודעה על פרסום הקלה
2018022316/05/2018הודעה על פרסום הקלה
2018023017/04/2018הודעה על פרסום הקלה
2018023010/05/2018[פרסום סעיף 149 קובץ נסרק] אלה 3למרחב 14, רמת השרון
2018029417/05/2018הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך