פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2016000101/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2016000103/09/2018פרסום סעיף 149
2017063512/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017063712/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017063712/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2017063706/09/2018פרסום סעיף 149
2018011713/09/2018פרסום לפי סעיף 149
2018021204/09/2018נסח טאבו
2018021204/09/2018פרסום סעיף 149
2018021907/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018027717/09/2018הודעה על פרסום הקלה
2018040730/08/2018[קובץ נסרק] תיק פרסום-14171
2018043020/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018043016/09/2018פרסום חדש סעיף 149 מתאריך 12/9/18
2018045426/07/2018פרסום סעיף 149
2018045604/09/2018פרסום סעיף 149
2018046209/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018046206/09/2018פרסום סעיף 149
2018046626/07/2018פרסום סעיף 149
2018047105/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018047130/08/2018[קובץ נסרק] תיק פרסום 14525
2018047202/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018047210/10/2018פרסום סעיף 149
2018049130/08/2018[קובץ נסרק] תיק פרסום 14269
2018051530/08/2018[קובץ נסרק] תיק פרסום 14342
2018054205/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018054213/09/2018תיק לקוח סרוק_17
2018054630/07/2018הודעה על פרסום הקלה
2018054616/09/2018פרסום סעיף 149
2018055305/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018056403/09/2018פרסום סעיף 149
2018057513/08/2018הודעה על פרסום הקלה
2018057518/10/2018פרסום סעיף 149
2018058230/08/2018[קובץ נסרק] תיק פרסום 14628
2018063418/10/2018פרסום סעיף 149
2018064514/10/2018פרסום סעיף 149 קהילת וילנה 44א, רמת השרון
2018068217/10/2018הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך