פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2016056329/03/2017דו"ח ביקור במקום
2016065222/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2016069511/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2016071319/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2016076821/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2016077021/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2016080201/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017002511/05/2017סעיף 149 עצמון 20
2017005723/04/2017פרסום 149 - עצמון 20
2017006823/04/2017פרסום 149 - החרש 8
2017006923/04/2017פרסום 149 - כצנלסון 3
2017008118/05/2017דו"ח ביקור במקום
2017008420/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017008414/05/2017סעיף 149 - תחכמוני 2
2017011323/04/2017פרסום 149 - ויצמן 4
2017012304/04/2017פרסום 149 יוני נתניהו 9
2017013909/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017013905/06/2017סעיף 149 - שבטי ישראל 71
2017014723/04/2017פרסום 149 - התומר 21
2017015409/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017015409/05/2017סעיף 149 - עצמון 29
2017016004/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016004/05/2017פרסום 149 - עצמון 17
2017016303/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016323/04/2017פרסום 149 - ויתקין 15
2017016729/03/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016709/05/2017סעיף 149 במעלה 6
2017016902/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017016921/05/2017סעיף 149 לול - גליל ים
2017017302/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017017314/05/2017סעיף 149 - המלאכה 8
2017018602/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017018611/05/2017סעיף 149 - אוסישקין 92
2017019017/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017019904/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017019909/05/2017סעיף 149 - למרחב 39
2017020426/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017020405/06/2017סעיף 149 - תרבות 10
2017020518/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017021114/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017021227/04/2017הודעה על פרסום הקלה
2017021208/06/2017סעיף 149 - בראשית 20
2017022011/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017022005/06/2017סעיף 149 - איה 17
2017022105/06/2017סעיף 149 - סולד 16
2017022225/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023012/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023310/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023812/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023815/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017023907/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017024209/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017024718/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017024722/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017025010/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017025008/06/2017פרסום 149 שניר 12
2017026218/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017026220/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017026222/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017027423/05/2017הודעה על פרסום הקלה
2017029414/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017029613/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017029813/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017029813/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017030314/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017032211/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017032921/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017033118/06/2017הודעה על פרסום הקלה
2017033120/06/2017הודעה על פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך