פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
תח/2018514/06/2018פרסום איחוד וחלוקה
102-055979914/06/2018פרסום למתן תוקף
102-052740814/06/2018פרסום למתן תוקף
102-052879415/07/2018נוסח פרסום למתן תוקף
102-053757117/06/2018פרסום למתן תוקף
102-050230214/06/2018פרסום למתן תוקף
102-044606214/06/2018פרסום להפקדה
102-057038215/07/2018פרסום שינוי להפקדה
102-049908714/06/2018פרסום למתן תוקף