פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2015006820/12/2017רוזמןPirsum ads in newspapers
2015038007/12/2017הוכחת פרסום
2015048420/12/2017התנגדות רחוב האיריס 14
2015048428/12/2017התנגדות לבקשה 20150484
2016005417/01/2018פרסום במעריב 2
2016005417/01/2018פרסום במעריב
2016005417/01/2018פרסום בעיתון מקומי
2016005417/01/2018פרסום עיתון בארץ
2016005805/12/2017התנגדות 20160058 מעודכנת
2017001428/01/2018שכונת משקפיים מגרש 123 רייא 20170014
2017004508/01/2018פרסום חתום
2017009914/12/2017פרסום
2017016007/01/2018שביל הלה 14.2 פוקס שאול 20170160
2017018627/12/2017הוכחות פירסום
2017028121/12/2017שלט
2017028121/12/2017תיק לקוח סרוק- נענע
2017028121/12/2017תליית שלט
2017030727/12/2017פרסום
2017030727/12/2017פרסום2
2017031905/12/2017פרסום נחל רמות 7
2017032216/01/2018שערי בית שמש 20170322 ד2 מגרשים 1-7 פרסום חדש
2017033128/11/2017פרסום חתום 2
2017033816/01/2018שערי בית שמש 20170338 ד2 מגרשים 8,9,16 פרסום חדש
2017037629/11/2017פרסום 1
2017037629/11/2017פרסום 2
2017037629/11/2017פרסום 3
2017037629/11/2017פרסום 4
2017038828/11/2017התנגדות לבקשות יהודה רחמים תמא 38 רחוב הרצל קרן היסוד והמשלט
2017039031/01/2018רשבג 5 קליין 20170390
2017042205/12/2017פרסום חתום ערד אפיקי נדלן
2017042405/12/2017פרסום חתום ערד אפיקי נדלן
2017042605/12/2017פרסום חתום ערד אפיקי נדלן
2017043606/12/2017התנגדות נחל מיכה 9 20170436
2017043906/12/2017כהן אליעזר שכונת המשקפים מגרש 94 בקשה 20170439
2017044228/11/2017SKMBT_36317112815100
2017044303/01/2018SKMBT_36318010311390
2017044505/12/2017פרסום נחל שורק 20
2017046104/01/2018בר אילן 4 יואל פרידמן 20170461
2017047403/01/2018SKMBT_36318010309120
2017047502/01/2018דבורה הנביאה 20 ישיבת אור אפרים 20170475
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
מי/בת/350/ו14/02/2018מי בת 350 ו איחוד וחלוקה
102-055979924/01/2018פרסום ךהפקדה
102-018726018/12/2017שינוי נספח בינוי 102-0187260
102-049645506/12/2017פרסום להפקדה
102-052740831/01/2018פרסום להפקדה
102-043889512/12/2017פרסום למתן תוקף
102-052742414/02/2018102-0527424 הפקדה
102-052879403/01/2018נוסח פרסום להפקדה
102-048580524/01/2018פרסום למתן תוקף
102-053757118/12/2017פרסום להפקדה
102-050230206/12/2017פרסום להפקדה
102-018164431/01/2018פרסום להפקדה
102-044001605/12/2017פרסום למתן תוקף
102-034494514/02/2018102-0344945 הפקדה
102-015876608/02/2018פרסום נוסח אישור בעיתונים
102-055634029/11/2017פרסום להפקדה
102-033785712/12/2017פרסום שינוי נספח בינוי
102-046065907/12/2017פרסום למתן תוקף
102-052782006/12/2017פרסום להפקדה
בש/51/יא27/12/2017נוסח פרסום - מתן תוקף
102-011757211/02/2018פרסום נוסח אישור בעיתונים
102-021804011/01/2018פרסום למתן תוקף
102-051980103/01/2018נוסח פרסום להפקדה
102-048238007/12/2017פרסום למתן תוקף
102-049908731/01/2018פרסום להפקדה
102-053637519/12/2017פרסום להפקדה