פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
102-052074231/07/2018פרסום להפקדה
102-055747026/07/2018פרסום להפקדה
102-052879415/07/2018נוסח פרסום למתן תוקף
102-057038215/07/2018פרסום שינוי להפקדה
102-046655726/07/2018פרסום למתן תוקף
102-053637506/09/2018פרסום למתן תוקף