פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
תח/20171404/03/2018פרסום איחוד וחלוקה
מי/בת/350/ו14/02/2018מי בת 350 ו איחוד וחלוקה
102-048538328/03/2018פרסום למתן תוקף
102-049645504/03/2018פרסום למתן תוקף
102-052740831/01/2018פרסום להפקדה
102-052742414/02/2018102-0527424 הפקדה
102-052741619/03/2018פרסום להפקדה
102-052880209/04/2018פרסום להפקדה
102-018164431/01/2018פרסום להפקדה
102-034494514/02/2018102-0344945 הפקדה
102-015876608/02/2018פרסום נוסח אישור בעיתונים
102-049909504/03/2018פרסום להפקדה
102-055634028/03/2018פרסום למתן תוקף
102-011757211/02/2018פרסום נוסח אישור בעיתונים
102-051980122/03/2018פרסום להפקדה
102-049908731/01/2018פרסום להפקדה