פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
102-052742411/11/2018פרסום למתן תוקף
102-052741611/11/2018פרסום למתן תוקף
102-052880214/10/2018פרסום למתן תוקף
102-060666514/10/2018פרסום להפקדה
102-060488414/10/2018פרסום להפקדה
102-034494519/11/2018פרסום למתן תוקף
102-061783714/10/2018פרסום להפקדה
102-063716514/10/2018פרסום להפקדה
תח/2018911/11/2018פרסום - איחוד וחלוקה
102-032459014/10/2018פרסום לביטול הפקדה
תח/20181111/11/2018פרסום - איחוד וחלוקה
תח/20181011/11/2018פרסום - איחוד וחלוקה
102-051980111/11/2018פרסום למתן תוקף
102-011018903/10/2018פרסום למתן תוקף