פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
102-026159424/08/2017נוסח פרסום למתן תוקף
102-050265816/08/2017פרסום להפקדה
102-044001624/08/2017פרסום להפקדה
102-036906616/08/2017פרסום למתן תוקף
בש/מק/853/כד16/08/2017הודעה לביטול הפקדת התכנית
102-034813616/08/2017פרסום למתן תוקף
102-046129324/08/2017פרסום להפקדה
102-046065924/08/2017פרסום להפקדה
102-049755216/08/2017פרסום להפקדה
102-048238024/08/2017פרסום להפקדה