פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2017010326/06/2018סעיף 149 - הקלה
2018005408/07/2018סעיף 149 - הקלה
2018008626/06/2018סעיף 149 - הקלה
2018008726/06/2018סעיף 149 - הקלה
2018008931/07/2018סעיף 149 - הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
401-058248614/08/2018401-0582486מתן תוקף
401-061099826/06/2018הפקדה 401-0610998
401-057540710/07/2018פרסום לאישור 401-0575407
401-060335726/06/2018הפקדה 401-0603357