פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
401-058248626/03/2018הפקדה 401-0582486
401-058344322/04/2018הפקדה 401-0583443
401-058658626/04/2018הפקדה 401-0586586
401-057540726/03/2018פרסום להפקדה 401-0575407
401-040742926/03/2018פרסום לאישור 401-0407429
401-025784026/03/2018פרסום לאישור 401-0257840