פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
2017007209/08/2017סעיף 149 - הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
401-029026206/08/2017מתן תוקף 401-0290262
401-035503206/08/2017הפקדה 401-0355032
401-049569706/08/2017פרסום להפקדה 401-0495697
401-050870506/08/2017פרסום להפקדה 401-0508705